Kommuneloven regnes som grunnmuren i lokaldemokratiet vårt, og den skal være en ramme for hva en kommune er og dens handlingsrom. Videre skal loven ha regler som legger til rette for folkestyre og et sterkt representativt lokaldemokrati med aktiv innbyggerdeltagelse.

Loven er også modernisert og tilpasset tekniske muligheter i 2019. Folkevalgte organ skal forsatt fatte sine vedtak i møter, men det er nå videre adgang til fjernmøter. 

Folkevalgte organ er gitt utvidet innsynsrett. Det er opp til flertallet i organet om de har behov for taushetsbelagte opplysninger og utvidet innsynsrett medfører taushetsplikt.

Folkevalgte som har vervet som sin hovedbeskjeftigelse har fått bedre rettigheter ved sykdom og yrkesskade, samt rett til permisjon og pensjonsordning.

Loven tydeliggjør også kommunens ansvar for å ivareta egen økonomi og handlingsrom på lang sikt. Vi skal ha samordnede og realistiske planer for egen økonomi og for lokalsmfunnets utvikling.

Vil du lese mer om konsekvenser av ny kommunelov, klikk her og her