- Dette har vi ventet på i 40 år

18. desember var det offisiell åpning av ny gang – og sykkelvei i Strømsdalen. Ordfører Ståle Grøtte klippet snoren sammen med leder for klimakomiteen Håkon Lindal. Veien som er i underkant av en kilometer lang, er asfaltert og det er satt opp nytt veilys og det vil sikre trafikksikker ferdsel i området.

- Det har blitt en flott gang- og sykkelvei og et løft for nærmiljøet på Løvenstad, ikke minst for barn og ungdom som skal til og fra skolene og fritidsaktiviteter, sa ordfører Ståle Grøtte i sin tale under åpningen.

 – Jeg  syns det har vært et greit prosjekt. Samarbeid med naboer og Braathen Landskapsentreprenør AS har vært bra, sier prosjektleder Marte Vamnes.

I bakgrunnen ser vi turgåere og naboer med hunder og sykkel. En kommentar fra naboer i området bekrefter at den nye gang- og sykkelveien er velkommen, nemlig at «de har ventet på veien i 40 år».

Arbeidene ble påstartet mandag 3. august og ferdig 18. desember. Tilsåing, rydding av søppel og siste finpuss blir tatt til våren. Da kommer det også opp parkbenker.

Prosjektleder: Marte Vamnes
Entreprenør: Braathen Landskapsentreprenør AS