Denne skissen viser hvordan adkomsten vil bli organisert. Gult felt med grønne piler viser ny gangvei/passasje inn til hallen. Grønne linjer viser anleggsgjerder som vil skille anleggsområder fra ferdselssoner.

Det vil bli etablert en midlertidig parkering på baksiden av hallen. Elever fra Marikollen skole må via hovedinngangen og over krysningspunkt hvor det vil etableres en kjøreport, og gå ned på baksiden og rundt hallen for å komme til inngangen.

Se mer om Fjerdingby sentrum