Ahus har følgende informasjon på sin hjemmeside (10.11.2020):

Testing for SARS-CoV-2

Det vil bli noe forlenget svartid på SARS-CoV2 PCR fra primærhelsetjenesten grunnet svært store prøvemengder. Prøver fra utbrudd blir prioritert.

Rekvirenter som har elektronisk svarrapport vil få svarrapporten så snart analyseresultatet foreligger. For pasienter med norsk fødselsnummer eller D-nummer, blir prøvesvar tilgjengelige på helsenorge.no så snart prøven er ferdig analysert.

 

Se mer om Koronavirus