Kommunestyremøtet 16. mars 2016  (Kommune-TV) (redigert etter saker).

Protokoll fra kommunestyremøtet 16. mars 2016 (via Innsyn i menylinjen)

Bildet: Nyoppusset kommunestyresal, også kalt Ramstadslottet, ble tatt i bruk av kommunestyret 16. mars 2016. Det var flere tilbakemeldinger fra politikerne om fin sal!

 

Relaterte saker:

Kommunestyremøtet sendes direkte via Kommune-TV

Kommune-TV - uvisst om vi får sendt direkte via Kommune-TV