Fra natt til mandag 27. juni og frem til 6. juli stenger Viken fylkeskommune fv. 120 Nedre Rælingsveg for gjennomkjøring fra krysset med fv. 1508 Longsdalsvegen til krysset med fv. 1529 Øvre Rælingsveg (rundkjøringen ved Fjerdingby).

Omkjøring blir skiltet. Det er tillatt å kjøre til eiendommene som ligger langs veien, men veien vil bli helt stengt ved Nedre Rælingsveg 315. I tillegg blir også gang- og sykkelveien stengt.

Årsaken til stengingen er at Viken fylkeskommune skal skifte en stikkrenne som ligger sju meter under veien.

 

fv120-nedre-ralingsveg-stengt-1_side_1.jpg