Kommunedirektøren anbefaler at Rælingen kommune avstår fra å gjenoppta drift og vedlikehold av ca. 25 meter veg i Stensrudbakken. I praksis betyr dette at avtale om midlertidig kommunal drift avsluttes, og at drifts- og vedlikeholdsansvaret går over til brukerne av vegen. Saken legges ut på høring i 4 uker.

Høringsinnspill

Berørte parter er varslet med eget brev.

Frist for å gi høringsinnspill er 7. juni 2021. Innspill etter denne fristen kan ikke forventes
å bli tatt i betraktning. Vi ønsker fortrinnsvis at eventuelle høringsinnspill sendes som e-post til
postmottak@ralingen.kommune.no Alternativt kan høringsinnspill sendes per post til:
Rælingen kommune, Postboks 100, 2025 Fjerdingby.

Les saken og protokollen her.