Nav Rælingen har følgende tjenester:

 • Veiledning av arbeidssøkere
 • Rekrutteringsbistand til arbeidsgivere
 • Arbeidsmarkedstiltak
 • Veiledning innen familie og omsorg
 • Kvalifiseringsprogram til personer med behov for tett oppfølging og arbeidsrettede tiltak
 • Inntektssikring
 • Bostøtte fra Husbanken
 • Startlån fra Husbanken
 • Økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning (Økonomisk rådgivning gis også på telefon 800GJELD eller 80045353)

Pensjon

For spørsmål om pensjon, ring NAV kontaktsenter pensjon på telefon 55 55 33 34

Relaterte skjemaer og selvbetjeningsløsninger:

 • Søknad om økonomisk sosialhjelp
 • Søknad om deltagelse i kvalifiseringsprogram
 • Søknad om startlån
 • For søknad om bostøtte, se Husbanken sin nettside www.husbanken.no
 • For søknad om dagpenger, arbeidsavklaringspenger og andre ytelser, se NAV sin nettside www.nav.no