Kjerneoppgaver

NAV Rælingen betjener innbyggere som har behov for råd, veiledning og informasjonom velferdsordningene hvor ansvaret er fordelt mellom Rælingen kommune og staten. Arbeidet er regulert i NAV-loven, lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen, folketrygdloven, barneloven med flere. Enhetens veiledere skal samarbeide med brukere, arbeidsgivere og samarbeidspartnere slik at flest mulig kan være i arbeid og aktivitet og bli selvhjulpne.

Åpningstider: kl 12.00 - 14.00 mandag, onsdag og fredag. Timeavtaler og møtevirksomhet gjennomføres som vanlig mandag-fredag mellom klokka 08.00 og 15.30. Selvbetjeningsløsninger er tilgjengelig kl. 08.00 - 15.30.   


Telefon: 55 55 33 33
Besøksadresse: Bjørnholthagan 6, 2008 Fjerdingby
Nettside: NAV Rælingen

NAV Rælingen ledes av Jørgen Myhl.

 

NAV Rælingen har følgende tjenester:

 • Veiledning av arbeidssøkere
 • Rekrutteringsbistand til arbeidsgivere
 • Arbeidsmarkedstiltak
 • Veiledning innen familie og omsorg
 • Kvalifiseringsprogram til personer med behov for tett oppfølging og arbeidsrettede tiltak
 • Inntektssikring
 • Bostøtte fra Husbanken
 • Startlån fra Husbanken
 • Økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning (Økonomisk rådgivning gis også på telefon 800GJELD eller 80045353)

Pensjon

For spørsmål om pensjon, ring NAV kontaktsenter pensjon på telefon 55 55 33 34

Relaterte skjemaer og selvbetjeningsløsninger:

 • Søknad om økonomisk sosialhjelp
 • Søknad om deltagelse i kvalifiseringsprogram
 • Søknad om startlån
 • For søknad om bostøtte, se Husbanken sin nettside www.husbanken.no
 • For søknad om dagpenger, arbeidsavklaringspenger og andre ytelser, se NAV sin nettside www.nav.no

Hovedoppgave

NAVs hovedoppgave er å bidra til at Rælingen innbyggere kommer i arbeid eller aktivitet.

Mange av våre tjenester tilbys som selvbetjeningsløsninger som du finner på www.nav.no. For avtale med veileder anbefaler vi at du tar kontakt på forhånd på telefon 55 55 33 33.