Det er i år foreslått 350 mill kroner bevilget til formålet i regjeringens forslag til statsbudsjett. Midlene er utlyst med forbehold om Stortingets bevilgning. Det er åpent for frivillige organisasjoner, private aktører og offentlige instanser til å søke.

Det skal søkes direkte i Bufdirs søknadsportal

Søknadsfrist: Søknadsfrist for tilskuddsåret 2021 er 4. desember 2020. Søknadsskjema er tilgjengelig senest fra 13. november.

Rapporteringsfrist: 1. april 2022

Hvem kan søke: Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler.

For fullstendig informasjon reglene for om tilskuddsåret 2021 se Bufdirs nettsider.