Alle barnehager og skoler i Rælingen deltar i nasjonal kampanje mot hodelus.

Dette skjer i samarbeid med Forebyggende helsetjeneste i Rælingen

Vi får stadig meldinger fra skoler og barnehager om at barn har hodelus.

Ved at alle setter  av tid til å kamme håret til sine barn i samme periode og gjennomfører behandling ,

vil vi forhåpentlig få et lengre opphold med lusesmitte i barnehager og skoler.

 

Det er derfor en fordel for deg og din familie om også din familie gjennomfører lusesjekk denne perioden.

 

Brosjyre om hodelus (bokmål)
Brosjyre om hodelus (nynorsk og andre språk)

 

Dersom sjekk og behandling for lus skjer samtidig, ser det ut til å redusere antall hodelustilfeller over tid.

Både barnet og resten av familien bør undersøkes samtidig.

Dersom det oppdages lus, bør det settes igang behandling med det samme. I tillegg bør foreldrene varsle skole eller barnehage samt foreldre til barnets nærmeste venner, slik at de også kan sjekke barna og eventuelt starte behandling.

Les mer om aksjon hodelus her