Strategidokument Næring gir en orientering om status og utviklingstrekk i forhold til næringsstruktur og ulike næringsrelevante forhold. Dokumentet viser vedtatte næringsstrategier for Rælingen.

Strategidokument for næring og næringsutvikling ble vedtatt av kommunestyret 4. februar 2009. 

 

Strategidokument for næring og næringsutvikling vedtatt 04022009