Bekymringsmeldinger til barnevernet kan være henvendelse fra foreldre, privat personer, private eller offentlige instanser.

Offentlig ansatte plikter å melde fra til barnevernet ved bekymring for et barn.

Hvis du er bekymret for om et barn får god nok omsorg, eller har store utfordringer i livet sitt bør du melde fra til barneverntjenesten. Din bekymring kan være viktig for barnet eller ungdommen skal få nok og riktig hjelp. Du trenger ikke være sikker. Men har du en magefølelse på at barnet/ungdommen ikke har det bra, bør du kontakte barnevernet.

Når du har sagt fra, er det vår jobb å vurdere hvordan meldingen skal følges opp og hvilken hjelp barnet/ungdommen skal få.

Hvor kan du melde ifra digitalt?

Nå kan du melde fra digitalt, og det gjelder både private meldere og offentlige ansatte og fagpersoner med meldeplikt. Du vil finne lenke til bekymringsportalen her eller du kan gå inn på din kommunes hjemmeside og finne den der.

https://www.ralingen.kommune.no/barneverntjenesten.488083.no.html

Hvorfor har vi valgt å gjøre en slik melding digitalt?

Bekymringsmeldinger som sendes inn til barnevernet er en av de viktigste kildene til å avdekke om barn lever under vanskelige forhold. I dag sendes bekymringsmeldingene hovedsakelig per post, inn til det lokale barnevernet. Å digitalisere denne løsningen fører til at meldingene kan behandles raskere, samtidig som kvaliteten på innholdet i meldingene øker. 

Hvordan gjør du det?

For å sende en bekymringsmelding må varsleren først logge seg inn på ID-porten. Inne i portalen fyller du ut et av to skjemaer, avhengig av om du er privat eller offentlig melder. Du får umiddelbart tilbakemelding på at meldingen er mottatt og sendt til riktig barnevernstjeneste. Alle kommuner vil i løpet av april få tilbud om å ta i bruk løsningen.

Hvis du ønsker å snakke med noen først eller hvis du er usikker kan du ta kontakt med barneverntjenesten i din kommune for veiledning på hvordan du skal gå frem. Du kan diskutere saken anonymt.

Rælingen kommune: vakttelefon 969 43 155