De nye unntakene gjelder for terrasser og tilbygg. Sjekk om ditt tiltak er unntatt søknadsplikt hos Direktoratet for byggkvalitet - Har du planar om å byggje terrasse eller tilbygg etter 1. mai? - Direktoratet for byggkvalitet (dibk.no).

Husk også å sjekke om du har nok avstand til nabogrensen og tomteutnyttelsen. Det kan også være lurt å informere naboen din når du skal bygge.

Lykke til med ditt byggeprosjekt!