Myrdamvegen må utbedres etter utgliding. Veien blir helt stengt i tre uker, fra og med onsdag 4. mai. Innfart til Myrdammen må foretas via andre veier. Det blir satt opp skilt på stedet.

Arbeidet går ut på å grave ut 50–60 meter av veien, for så å bygge opp igjen med steinmasser og grus, armeres med geonett som ekstra forsterkning og stabilitet før reasfaltering. Dette gjøres ut ifra geotekniske undersøkelser og vurdering av området.

Vi har også gitt spesialtillatelse for noe kjøring, i forbindelse med utleie av Myrdamhytta, via den gamle innfartsparkeringen ved Nordby skole. Dette skiltes i turstien og er godkjent av avdeling for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv og skogeierforeningen.

Myrdammen 1.jpg

 

Midlertiding omkjøring Myrdammen (2).jpg