Myrdammenvegen blir forsterket ved bruk av  dypstabilisering. Denne metoden er tidligere benyttet i Rælingen blant annet i Tomtervegen, Knut Thorstensens veg, Taijevegen med flere. Metoden går ut på at veidekket freses og blandes med bærelaget i veien. Etter denne prosessen blir veien frest opp igjen og pukk blir tilført, og eventuelt tilført bindemiddel i form av bitumen eller kalk. Veien blir så komprimert og rettet før asfaltering. Dette er en miljøvennlig og kostnadseffektiv rehabiliteringsmetode. Veien og parkeringsplassene blir asfaltert og oppmerket. I tillegg er veien sikret med nytt rekkverk.