Leiepris er 840,- for et halvt døgn (0800-1500 / 1600-2400). Hytta leies ut kostnadsfritt internt i kommunen og til lokale lag og foreninger mandag-torsdag.

Arrangementer med allmennyttige formål kan leie kostnadsfritt alle dager.

Søker må være minimum 25 år, og avtale om utleie begrenses til 1 ½ år fram i tid.

Det er dårlig nettilgagn på Myrdammen. Vi anbefaler at materiell som skal brukes lastes ned på forhånd.