I dette møtet ble det diskutert en rekke tiltak for de kommunene som grenser til de 10 kommunene som nå har fått svært skjerpede tiltak. Vi regner ikke med vesentlige innskjerpinger i Rælingen, men avventer tilbakemeldingen fra statsforvalteren i Oslo og Viken og sentrale helsemyndigheter på hvilke konkrete tiltak det blir aktuelt å innføre i Rælingen kommune.

 

Informasjon om hvordan vi skal forholde oss til ansatte som pendler til og fra Nordre Follo og tilgrensende kommuner vil baseres på anbefalinger fra sentrale myndigheter og kommuneoverlegen. Dette vil bli formidlet så snart som mulig, kanskje allerede i løpet av kvelden eller i morgen tidlig.