Sted: Kommunestyresalen, Rådhuset

Påmelding til deltagelse i møtet i kommunestyresalen sendes til: post@ralingen.kommune.no eller sendes/ leveres til servicetorget på rådhuset i Bjørnholthagan 6 (de 35 først påmeldte får plass).

Møtet kan også følges på kommune-tv: https://ralingen.kommunetv.no/no/broadcast/74

TV-opptaket vil også bli tilgjengelig en periode etter møtet.

Etter innledende informasjon fra Rælingen kommune, vil HRTB arkitekter og bar bakke landskapsarkitekter informere om byggeprosjektet sammen med hovedentreprenøren HENT AS.

Etter dette blir det anledning til å stille spørsmål til kommunen og entreprenørens representanter. Informasjon om dette vil bli gjort ved møtestart. 

 

 

Vi vil legge ut informasjon om prosjektet fortløpende. De som ønsker det kan få mer detaljert informasjon, f.eks. om perioder med sprengningsarbeider. Spørsmål og mer informasjon om dette kan sendes til lin.zhou@ralingen.kommune.no

Mer om Fjerdingby sentrum og Fjerdingby skole: Fjerdingby sentrum

 

Se hele invitasjonen:

Invitasjon til informasjonsmøte naboer nye Fjerdingby skole 26102020.

 

Presentasjoner:

Informasjonsmøte for naboer - HENT

Presentasjon - HRTB  (Arkitekt)

Presentasjon for naboer - Rælingen kommune

Presentasjon - Bar Bakke (Landskapsarkitekt)