Daglig leder i Rælingen Fotballklubb, best kjent som Anki, var klubbens første fulltidsansatte. I løpet av de siste fem årene har det blitt totalt fire ansatte i fotballklubben. Medlemsantallet har også økt fra 450 til nesten 1100. 

Hva er tilbudene til barn og unge i Rælingen fotballklubb?

Vi har lag i alle klasser med både jenter og gutter fra 4 år og til Veteran. Du kan si vi er en livsløpsklubb.

Vi har også et tilbud om Fotballakademi (FFO) og juniorakademi. Dette er et alternativt skolefritidstilbud (SFO) noen dager i uken. Vi tilbyr å hente barna etter skoletid, tilbyr leksehjelp og har en og en halv times økt med fotballtrening. Fotballakademiet har vært arrangert siden 2017, og det er over 100 barn som er med på dette. 

I Marikollen idrettspark kan vi se helt fersk logo for Fotballakademiet med et tegnet ulvehode. Det er malt på i undergangen mellom klubbhuset og kunstgressbanene. Det har både skog og ulv og symboliserer nærheten til skogen og naturen som vi har i Rælingen.

Anki forteller også at fotballklubben arrangerer en årlig fotballcup (Rælingencup) som avholdes på våren. Den er etter nivå og for barn i alderen 6 - 12 år.  Rælingen fotballklubb tilbyr også fotballskole en uke i sommerferien.

Hvordan klarer dere å beholde barn og unge som medlemmer?

Visjonen vår er Fotballglede for alle, og verdiene Mestring – Utvikling – Glede – Tilhørighet.
Vi skal derfor tilby alle som ønsker å spille fotball uansett ferdigheter. Men vi skal også tilby hospitering og utviklingsmuligheter for våre medlemmer.
Vi tar også vårt samfunnsansvar alvorlig, vi møter ofte sårbare barn og unge og kjenner på ansvaret for å tilby et godt aktivitetstilbud, forteller Mikalsen. 

Det skjer mye med utviklingen av Fjerdingby sentrum akkurat nå. Har det skjedd mye endring hos Rælingen fotballklubb?

Det har skjedd veldig mye de siste årene, og vi har fått på plass ansatte som jobber med spillerutvikling, trenerutvikling og kompetanseutvikling. På grunn av korona og pandemien har vi hatt mange begrensninger i tilbudene, men vi er veldig godt rustet og er veldig klare når det åpner opp igjen, forteller Anki med stor entusiasme.  Vi har vært heldige å få støtte fra både hovedsponsor LillestrømBanken og Obos Jubel som er øremerket tilbake til aktivitet og sosialt når det åpnes mer opp igjen.

Har du andre tanker for barn og unge i Rælingen?

Ja, e-sportsenter er noe jeg svært gjerne vil være med på å opprette. Det er mange som kunne bli med på det og vi kunne kombinere det med aktivitet og sosialt og ha et treffsted for e-sport i Rælingen. Jeg ser store muligheter for dette. E-sport og gaming engasjerer mange barn og unge og det er ikke alle som «bare vil spille fotball», men en kombinasjon av det digitale og det fysiske kan være veldig bra videreutvikling for klubben. Det å ha et godt og trygt sted å være for våre unge er viktig. Det er dessverre ikke alle som har det like bra hjemme, og da er viktig og riktig hvis vi kan være med å bidra til en god og sosial ramme for alle!

Vi takker Anki for en hyggelig prat, og mer informasjon finner du i Rælingen fotballklubbs kanaler:

Lenke til Hjemmeside, og Rælingen fotballklubbs Facebook-side