Mistanken om omikron berører fire ulike husstander med tilknytning til Marikollen ungdomsskole og Espira Tristilbakken barnehage. Familie og andre nærkontakter, inkludert skolen og barnehagen, er fulgt opp av smittesporingsteamet med informasjon om karantene og PCR-testing på teststasjonen, i tråd med forsterkede tiltak ved mistanke om omikron.