Innbyggere i kommunene som er tilknyttet legevakta i Lillestrøm kan oppsøke legevakta som vil bistå med vaksinasjon.

Det er høy vaksinasjonsdekning blant barn og unge i Norge, og de fleste voksne personer vil enten ha immunitet fra gjennomgått sykdom eller tatt vaksinen. Men for uvaksinerte eller personer som ikke har hatt meslinger kan disse ha vært utsatt under togreisen. 

Vaksinasjonsråd
  • Uvaksinerte barn i alderen 9-15 måneder som var på toget, anbefales å få én dose vaksine i dag, torsdag 28. mars.
  • Barn 0-8 måneder som var på toget, anbefales gammaglobulin så tidlig som mulig og senest innen søndag 31. mars. Foreldre til aktuelle barn i Oslo bør kontakte Oslo legevakt. I andre kommuner kontaktes kommunehelsetjenesten eller legevakt. For innbyggere i Rælingen kommune kan de kontakte kommuneoverlege på telefon 936 06 156 eller Nedre Romerike Legevakt på telefon 116 117.
  • Reisende med dette toget som ikke er beskyttet mot meslinger, anbefales å få en dose MMR-vaksine i løpet av dagen/kvelden i dag – torsdag 28.mars. Vaksinen har beskyttende effekt dersom den gis innen 72 timer etter eventuell smitte.

Har du andre spørsmål utover dette kan du ta kontakt med kommuneoverlege Magnus Dyrkorn Jonsbu på e-post eller på telefon 936 06 156.

Les mer på Folkehelseinstituttets nettside.