Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Miljørettet helsevern

Generelt

Ansvar: Enhet for familie og helse

Beskrivelse

Kommuneoverlegen har sammen med helsesykepleier for miljørettet helsevern, ansvar for saksbehandling, tilsyn og oppfølging av saker innen området miljørettet helsevern.

Målgruppe

Grupper og enkeltpersoner som har behov for tjenesten.

Pris for tjenesten

Gratis

Samarbeidspartnere

  • Enhetsledere i kommunen
  • Aktuelle fastleger

Klagemulighet

I miljøvernsaker stiles klagen til fylkesmannen I Oslo og Akershus. Sendes via helseadministrasjonen i Rælingen kommune.

I smittevernsaker stiles klagen til fylkesmannen I Oslo og Akershus.

Sendes via kommuneoverlegen.

Annen informasjon

  • Lov om helsetjenester i kommunene.
  • Forskrifter om miljørettet helsevern
  • Andre forskrifter  vedr. skole, barnehage, badeanlegg, frisør / hudpleie/ hulltakingsvirksomheter, vannforsyning m.m

Tjenesten oppdatert: 07.01.2022 10:16