Meslinger er en av verdens mest smittsomme sykdommer og vi er derfor avhengige av en høy vaksinedekning i befolkningen for at ikke sykdommen skal spre seg. I Norge har vi høy vaksinedekning og det er viktig at vi opprettholder denne.

Anbefalingene fra Folkehelseinstituttet er:

Følgende anbefales å vaksinere seg:

  • Personer født mellom 1960 -1969

  • Personer født etter 1969 som tror de er uvaksinerte

    Dette pga. at man antar at de født før 1960 har hatt meslinger og at de født etter 1969 har fått vaksine.

Vaksinen som settes er MMR og inneholder vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder. Barn i Norge får denne vaksinen på 15 mnd. og i 6. klasse.

Det anbefales også at alle får påfyll av barnevaksinene hvert 10. år. Vaksinen som settes er Boostrix polio og inneholder vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio.

Det ses stadig tilfeller av kikhoste også i Norge. Det er derfor viktig med høy vaksinedekning for å beskytte de mest sårbare gruppene. Dette vil være små barn som ikke har fått vaksine enda og personer som ikke kan vaksineres av forskjellige årsaker.

Ønsker du vaksine kan du kontakte vaksinekontoret på telefon 48120294. Vi ringer deg tilbake så fort vi har anledning. Du kan også sende mail til reisevaksine.smittevern@ralingen.kommune.no.