Kommunestyret godkjente utbyggingsavtalen med hjemmel i plan- og bygningsloven § 17-4 den 13.12.2017.

Godkjent utbyggingsavtale kan sees her.

Utbyggingsavtaler kan ifølge plan- og bygningsloven § 17-5 ikke påklages.