Vi søker nå etter innbyggere av begge kjønn som ønsker et slikt verv, heller enn å oppnevne tilfeldig.  Vi må alikevel sikre at kravet i domstolloven om sammensetning blir oppfylt. Dette innebærer at vi må må ta hensyn til blant annet alder, etnisk bakgrunn og kultur, og sørge for at sammensetningen så lang som mulig blir i samsvar med befolkningen i kommunen. 
Vi håper samtidig at flere unge vokse (21 - 35 år) og utenlandske eller med fremmedkulturell bakgrunn ønsker å påta seg et verv. 

 

Kunne du tenke deg å være meddommer? Send en e-post til wenche.freitag.rustad@ralingen.kommune.no

Nedenfor kan du lese om kravene som stilles for å kunne være meddommer.

Som meddommer må du blant annet:

- ha tilstrekkelige norskkunnskaper og være personlig egnet til oppgaven.

- være over 21 år og under 70 år ved valgperiodens start.

- stå oppført i folkeregisteret som bosatt i kommunen på valgdagen. (den dagen du formelt velges som meddommer av kommunestyret i Rælingen) 

- være statsborger i Norge eller annet nordisk land eller ha stått innført i folkeregistert som bosatt i riket de tre siste årene før valgdagen. (ikke krav til statsborgerskap)

Les mer: Domstollovens §§ 70-72 (lovdata.no).

 

Det er laget et brev med opplysninger vi har behov for å innhente fra alle meddommerkandidater Brevet finner du ved å trykke her

Du kan lese mer om meddommerverv ved å trykke her

Vil du vite mer om skjønnsmedlemmer finner du det ved å trykke her

 

(Første gang publisert 28.01.2020)