Også eldre mennesker har rett på god helse og livskvalitet. FNs internasjonale dag for eldre er et av tiltakene for å sette søkelys på disse rettighetene.


I kjølvannet av COVID-19 pandemiens utbrudd, er den internasjonale dagen for eldre 2020 knyttet til FNs bærekraftsmål nummer tre som handler om god helse og livskvalitet.

Temaet  retter oppmerksomhet mot både helsefagarbeideres innsats og eldre menneskers helse, og i hvilken grad  COVID-19 har påvirket helsepolitikken og holdninger til eldre menneskers helse.

Du kan lese mer om dette ved å trykke her

 

Senior Norge vil sende fra festforestilling i Oslo Rådhus kl. 12.30, denne kan også ses i opptak senere.   Dette kan du lese mer om ved å trykke her