For fest ble det! Hverdagskara (Tom og Tore) underholdt og det var allsang og stev. Øivind Sand hadde sitt siste offisielle oppdrag som ordfører og hilste de eldre med en godt gjennomført tale, iført ordførerkjeden. Han la vekt på hvor mye de eldre har lagt ned av innsats og arbeid gjennom et langt liv. Nå fortjener dere å ha det godt på eldre dager, og kommunen stiller opp, sa han.

Nestleder Ellen Hurlen i eldrerådet talte om betydningen av FNs eldredag, om hvor viktig det er å ta vare på de eldre som ressurs og motarbeide ulikskap i levekårene for de eldre. Alle skal ha det bra. Det mener vi i hvert fall i Rælingen.

Bordene var dekket med hvite duker og pyntet med blå-hvite FN-flagg og grønne kvister med røde bær. Kjetil Bakken, leder av kulturrådet, talte om eldre og kultur. Og 17-årige Tiril-Marie Fotland fra kulturskolen spilte et nydelig nummer på fagott. Det var stil og klasse over FNs eldredag i Rælingen.

104 mennesker var til stede og det ble gitt mange positive tilbakemeldinger etter arrangementet. De eldre fortjener jo minst én egen festdag i året, og 1.oktober er nå etablert i Rælingen som en flott anledning for å få det til. Dette blir fra nå av et årvisst tiltak.

Bevertningen var gratis. Kommunen hadde satt av 20 000 kroner til FNs eldredag, og Røde Kors og pensjonistforeningen i Rælingen støtter arrangementet økonomisk.

Tidligere på formiddagen 1.oktober var Øivind Sand rundt på de to sykehjemmene i kommunen og tok avskjed som ordfører med de eldre der. Vi synes det er viktig at også de eldre som er på institusjon skal få oppleve eldredagen! Og få bløtkake med marsipanlokk.

Kaffe og kake ble servert. Seniorkoret sang og Ellen Hurlen hilste pasientene fra eldrerådet, som står som arrangør for FNs eldredag i kommunen. Dette synes vi var moro å få til.

Her kan du se noen bilder fra arrangement, fotografert av Halfdan Karlsen.
Flott innsats  Unge serverer eldre  Fornøyde eldre Orfører og seniorkoret Hverdagskara Innslag fra kulturskolen  Kjetil Bakken - leder av kulturrådet

 

 

Halfdan Karlsen

Leder, eldrerådet

Rælingen