Viken fylkeskommune skal teste tiltak for å øke bussenes fremkommelighet på fylkesvei 120 i Rælingen. Det blir derfor manuell trafikkdirigering på en 250 meter lang strekning mellom Orderud og Borgen på morgenen 8. og 9. juni. Bussene på vei mot Lillestrøm skal slippes forbi køen. Det vil medføre noen få minutter ekstra reisetid for de bilistene som ankommer strekningen samtidig med en buss.

Les mer på Vikens nettsider