Møtene sendes direkte. Møter som sendes via Kommune-TV kan sees i opptak i etterkant.  Utvalgsmøtene vil det ikke være mulig å høre som opptak

Formannskapsmøte 11, januar 2021 kl. 17.00 sendes via Teams på kommune-TV, forå følge møtet trykk her

Planutvalget 13. januar 2021 kl. 18.00. for å følge møtet trykk her

Formannskapsmøte 21. januar kl. 17.00, Sendes via Teams på kommune-TV, for å følge møtet trykk her        Lenke til møtet i Teams trykk her

Eldreråd 2. februar 2021 kl. 09.00, for å følge møtet trykk her

Utvalg for oppvekst 2. februar 2021 kl. 18.30, for å følge møtet trykk her

Utvalg for helse og sosial 2. februar 2021 kl. 18.30, for å følge møtet trykk her

Utvalg for kultur og nærmiljø 3. februar 2021 kl. 18.30, for å følge møtet trykk her

Utvalg for klima og miljø 4. februar 2021 kl. 18.30, for å følge møtet trykk her 

Kommuneplanutvalg / Formannskap 8. februar 2021 kl. 17.00 sendes via Teams på kommune-TV, forå følge møtet trykk her

Landbruksutvalget 10. februar kl. 18.00, for å følget møtet trykk her

Kommunestyret 17. februar 2021 kl. 18.00 sendes via Teams på kommune-TV, forå følge møtet trykk her

Planutvalget 22. februar kl. 18.00, for å følge møtet trykk her

 

Eldreråd 9. mars 2021 kl. 09.00, for å følge møtet trykk her

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 9. mars 2021 kl. 16.00, for å følge møtet trykk her

Utvalg for oppvekst 9. mars 2021 kl. 18.30, for å følge møtet trykk her

Utvalg for helse og sosial 9. mars 2021 kl. 18.30, for å følge møtet trykk her

Utvalg for kultur og nærmiljø 10. mars 2021 kl. 18.30, for å følge møtet trykk her

Utvalg for klima og miljø 11. mars 2021 kl.18.30, for å følge møtet trykk her

Kommuneplanutvalg / formannskap 15. mars 2021 kl. 17.00 sendes via Teams på kommune-TV, forå følge møtet trykk her

Planutvalget 22. mars 2021 kl. 18.00, for å følge møtet trykk her

Kommunestyret 24. mars 2021 kl. 18.00 sendes via Teams på kommune-TV, forå følge møtet trykk her

 

Kommuneplanutvalg / formannskap 19. april 2021 kl. 17.00 sendes via Teams på kommune-TV, forå følge møtet trykk her

Kommunestyret 28. april 2021 kl, 18.00  sendes via Teams på kommune-TV, forå følge møtet trykk her

Formannskap 10. mai 2021 kl. 17.00 sendes via Teams på kommune-TV, forå følge møtet trykk her

Kommuneplanutvalg / formannskap 7. juni 2021 kl. 17.00 sendes via Teams på kommune-TV, forå følge møtet trykk her

Kommunestyret 16. juni 2021 kl. 15.00 sendes via Teams på kommune-TV, forå følge møtet trykk her

 

 

Kommunestyremøte 9. desember kl. 14.00, sendes via Teams på Kommune-TV, for å følge møtet trykk her

Kommunestyremøte 14. desember kl. 17.00, sendes via Teams på Kommune-TV. for å følge møtet trykk her

Kommuneplanutvalg og formannskap 14. desember kl. 18.00, sendes via Teams på Kommune-TV. for å følge møtet trykk her

 

Formannskapsmøte 9. november kl. 17.00, sendes via Teams på kommune-TV, for å følge møtet trykk her

Formannskapsmøte 10. november kl. 17.00, for å følge møtet trykk her

Eldrerådsmøte 17. november kl. 09.00, for å følge møtet trykk her

Utvalg for helse og sosial 17. november kl. 18.00, for å følge møtet trykk her

Utvalg for kultur og nærmiljø 18. november kl. 18.30, for å følge møtet trykk her

Utvalg for klima og miljø, 19. november kl. 18.30, for å følge møtet trykk her

Formannskapsmøte 23. november, sendes via Teams på Kommune-TV, for å følge mtøet trykk her

Landbruksutvalget, 25. novemger kl. 17.00, for å følge møtet trykk her

Planutvalget, 30. november kl. 18.00, for å følge møtet trykk her

 

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, 20. oktober kl. 16.00, for å følge møtet trykk her

Utvalg for oppvekst 20. oktober kl. 18.30, for å følge møtet trykk her

Kommunestyremøte 28. oktober kl. 18.00, sendes via Teams på kommune-TV, for å følge møtet trykk her 

Ekstra formannskapsmøte 30. oktober kl. 15.00, for å følge møtet trykk her

 

 

Kommuneplanutvalg / Formannskap 7. september kl. 17.00,  avholdes som fysisk møte i kommunestyresalen

Utvalg for helse og sosial 8. september kl. 18.30, for å følge møtet trykk her

Utvalg for oppvekst, tirsdag 8. september kl. 18.3,  avholdes som fysisk møte i kommunestyresalen

Utvalg for kultur og nærmiljø 9. september kl. 18.30  avholdes som fysisk møte i kommunestyresalen

Utvalg for klima og miljø, 9. september kl. 18.30  avholdes som fysisk møte i kommunestyresalen

Planutvalget, 14. september kl. 18.00, for å føge møtet trykk her

Kommunestyret 16. september kl. 18.00, sendes via Teams på kommune-TV, for å følge møtet trykk her 

 

Formannskap, 16. april kl. 17.00, For å registrere deg til å følge møtet trykk her  Webinar ID 497-818-883     

Kommuneplanutvalg og Formannskap 20. april kl. 17.00, For å registrere deg til å følge møtet trykk her   Webinar ID 174-115-469       

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, 21. april kl. 16.00, For å registrere deg til å følge møtet trykk her  Webinar ID  336-906-355    

Utvalg for helse og sosial, tirsdag 21. april kl. 18.30   For å følge møtet trykk her

Utvalg for oppvekst, tirsdag 21. april kl. 18.30 For å følge møtet trykk her

Utvalg for kultur og nærmiljø 22. april kl. 18.30  For å følge møtet trykk her

Utvalg for klima og miljø, 23. april kl. 18.30  For å følge møtet trykk her

Eldreråd, 23. april kl. 09.00 - for å registrere deg til å følge møtet trykk her  Webinar ID 291-144-371     

Kommunestyret 27. april kl. 18.00. for å registrere deg til å følget møtet trykk her    Webinar ID 583-145-451   

Utvalg for oppvekst 11. mai kl. 18.30, for å følge møtet trykk her
Utvalg for klima og miljø 11. mai kl. 18.30, for å følge møtet trykk her

Formannskapet 13. mai kl. 17.00 sendes via Teams på kommune-TV, for å følge møtet trykk her

Kommunestyret 19. mai kl. 18.00, sendes via Teams på kommune-TV, for å følge møtet trykk her 
Lenke til møtet for politikere

Planutvalget, 25. mai kl. 18.00, for å føge møtet trykk her

Kommuneplanutvalg / Formannskap 8. juni kl. 17.00 sendes via Teams på kommune-TV, for å føleg møtet trykke her

Utvalg for oppvekst 9. juni kl. 18.30, for å følge møtet trykk her

Utvalg for helse og sosial 9. juni kl. 18.30, for å følge møtet trykk her

Utvalg for kultur og nærmiljø, 9. juni kl. 18.30, for å følge møtet trykk her

Utvalg for klima og miljø 16. juni kl. 18.39, for å følge møtet trykk her