Møtene sendes direkte. Møter som sendes via Kommune-TV kan sees i opptak i etterkant.  Utvalgsmøtene vil det ikke være mulig å høre som opptak

 

 

Eldrerådsmøte 24. august kl. 09.00, for å følge møtet trykk her

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, 24. august  kl. 16.00, for å følge møtet trykk her 

Utvalg for helse og sosial 24. august kl. 18.30, for å følge møtet trykk her

Utvalg for oppvekst, 24. august kl. 18.30, for å følge møtet trykk her

Planutvalget, 8. juni kl. 18.00, for å følge møtet trykk her

Kommuneplanutvalg / formannskap 30. august kl. 17.00  for å følge møtet trykk her

Utvalg for kultur og nærmiljø 1. september kl. 18.30, avholdes som fysisk møte i kommunestyresalen i rådhuset

Utvalg for klima og miljø 2. september kl. 18.30, avholdes som fysisk møte i kommunestyresalen i rådhuset.

Kommunestyret 8. september kl. 18.00 sendes via Teams på kommune-TV, for å følge møtet trykk her