Formannskapet fikk i går informasjon om hvordan vi sikrer en trygg og god åpning av barnehagene våre, i tråd med nasjonale retningslinjer. Dette er et arbeid og planlegging som startet opp allerede før påske for at vi skulle være best mulig forberedt.

Kommuneoverlegen har hatt møte med  de private og de kommunale barnehagene for å veilede dem i den nasjonale smitteveilederen. Renhold styrkes og vi har kortere åpningstid for å følge opp nasjonale retningslinjer. Foresatte skal informeres godt, sier ordføreren.

 

Mer informasjon som gjelder til åpniing av barnehager (og skoler) iverksettes, barnehagens åpningstid og mer ser du i artikkelen nedenfor. 

Barnehager åpner fra 20. april og skoler (1.-4. trinn) og SFO åpner fra 27. april. .