Kommunestyret vedtok i høst å redusere antall barnehageplasser i Mårbakken med 25 fra 1.8.2016. Senere har rådmannen vurdert videre drift i forhold til økonomiske og organisatoriske eller faglige forhold og funnet at det ikke er hensiktsmessig å videreføre driften for de resterende 25 plassene når det er ledig kapasitet i andre barnehager i området.

Barn som har plass i Mårbakken barnehage i dag, må søke overflytting til andre barnehager i kommunen. Mange av barna blir overflyttet til nye Blystadlia skole og barnehage, der det er ledig kapasitet. Flere barn i barnehagen er også hjemmehørende i andre deler av kommunen, og det er ventet at disse søker overflytting nærmere hjemmet.

De som har søkt Mårbakken som et søknadsalternativ i hovedopptaket i år, må logge seg inn på barnehageportalen og endre søknaden, det vil si slette Mårbakken som et søknadsalternativ eller erstatte det med et annet. Dette må gjøres innen hovedopptakets søknadsfrist 1. mars.