Hva kan du levere til ROAFs gjenvinningsstasjoner og hva koster det? Når er gjenvinningstasjoner åpne? Når henter ROAF restavfall hos deg?

Mer informasjon finner du her