Smittetallene i Norge har vært kraftig stigende den siste tiden, også i Rælingen og i våre nabokommuner. 

Rælingen kommune utarbeider nå en revidert forskrift om midlertidige smitteverntiltak. Forskriften vil bli vedtatt i formannskapet 10. november i et møte som starter kl. 17.,

og vil i det alt vesentlige være identisk med tilsvarende forskrifter i Oslo, Lillestrøm, Lørenskog og øvrige nabokommuner.  

Innbyggere i Rælingen anmodes allerede fra nå av om å innrette seg i tråd med den kommende forskriften.

De viktigste tiltakene som vil fremkomme av revidert forskrift er: 

 • Alle innendørs arrangementer forbys. Det vil fremdeles være mulig å gjennomføre begravelser og bisettelser. 
 • Det innføres stans i breddeidretten for voksne. Det vil også gjelde innendørs fritidsaktiviteter for voksne som korps og kor. Eliteidrett kan gjennomføres uten publikum innendørs, og med publikum utendørs.  
 • Barne- og ungdomsidretten (under 20 år) kan fortsette å arrangere treninger, men ikke delta på kamper, cuper og turneringer, heller ikke utenfor Rælingen. 
 • Alle virksomheter der det foregår kultur- og fritidsaktiviteter stenges, med unntak av bibliotek. Svømmeopplæring og kulturskolens aktiviteter kan fortsette for barn og ungdom under 20 år. 
 • Skjenkestopp med forbud mot alkoholservering i Rælingen. Serveringssteder kan holde åpent uten å servere alkohol. 
 • Det innføres rødt nivå med forsterkede smittevernstiltak og mindre grupper på videregående skole, og rødt nivå vurderes innført i ungdomsskolen de neste ukene 
 • Munnbind blir påbudt i taxi på samme måte som i resten av kollektivtransporten 
 • Butikker, kjøpesentre og liknende må sikre at kundene kan ha to meters avstand, og sørge for nødvendig vakthold. 
 • Påbud om munnbind innendørs på offentlige steder der man ikke kan opprettholde minst 1 meter avstand. 
 • Påbud om munnbind innendørs på serveringssteder for ansatte og gjester i alle situasjoner der man ikke sitter ved et bord. 
 • Påbud om hjemmekontor og krav om at alle arbeidsgivere skal dokumentere at de ansatte har fått beskjed om at de skal ha hjemmekontor så langt det er praktisk mulig. 
 • Antallet kontakter gjennom en uke bør ikke overstige 10 personer i sosiale sammenhenger. Unntakene er de i samme husstand, barnehage- og barneskolekohorter og kolleger. 

 

Varigheten på tiltakene avhenger av utviklingen i smittetallene 

Den eneste sosiale aktiviteten innendørs som er tillatt i Rælingen er samlinger i private hjem. På slike samlinger kan man være inntil ti personer dersom smittevernreglene overholdes. Brylluper, konfirmasjoner og andre familiesammenhenger der man er over ti personer er ikke tillatt i den kommende perioden.  

Se mer i vår samleartikkel: Koronavirus 

Artikkel er publisert første gang 6. november 2020 og oppdatert 10. november 2020.