Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Løvenstadtunet boliger 4. etg.

Vi drifter og tilbyr en heldøgnsbemannet omsorgsbolig  for deg som er avhengig av hjelp i hverdagen på grunn av sykdom, funksjonsnedsettelse, alder eller andre helsemessige årsaker, som gjør at du ikke lenger kan bo hjemme. Boligen er tilpasset bevegelseshemmede og tilrettelagt slik at beboeren skal kunne motta heldøgns omsorg etter behov.  Boligen er beboerens eget hjem, hvor du betaler husleie og mottar hjemmetjenester på samme vilkår som for andre hjemmeboende. Helsetjenester knyttet til grunnleggende behov blir gitt av boligens faste personell etter vedtak fattet av tjenestekontoret. Det medisinske ansvaret har den enkelte beboers fastlege.

Avdelingen består av 21 leiligheter lokalisert i 4.etg ved Løvenstadtunet. Det er felles stue, terrasse og kjøkken, med mulighet til å kjøpe måltider hvis du ønsker det.

På Løvenstadtunet finnes det også frisør, fotpleier og kafè og det arrangeres sosiale tilstelninger.

 

Vibeke Vasholmen

Konstituert avdelingsleder

Tlf: 476 70 448

E-post: vibeke.vasholmen@ralingen.kommune.no 

 

Sykepleiertelefon: 458 71 546

Vakttelefon 1: 456 36 753

Vakttelefon 2: 458 77 632

Løvenstadtunet og Løvenstadtoppen
Løvenstadtunet

Skjema