Også ordfører Øivind Sand uttrykte at han er fornøyd med nybygget i Rælingen. - Jeg er glad og stolt over det samarbeidet som er gjennomført med ansatte, pårørende og interesseorganisasjoner og som har resultert i et meget godt tilbud, både for de som har demens og de  som skal bruke dagsenteret. Her ligger Rælingen i forkant for bærekraftig utvikling, sa han blant annet under åpningen av nybygget på Løvenstadtunet.

Mer om: Nybygg Løvenstadtunet.

 

Ordfører Øivind Sand klipper snor.jpg

Ordfører Øivind Sand klippet snoren da Løvenstadtunet ble markert åpnet

Grethe Lid og Cecilie Aalborg.jpg

Pleie- og omsorgsleder Grethe Lid og demenskoordinator Cecilie Aalborg er takknemlig og fornøyd med bygget.