Kontaktinformasjon:

Avdelingsleder Piriya Sanjeevan mob: 404 08 677

Besøksadresse Løvenstadvegen 16, 2006 Løvenstad (inngang B)

 

Løvenstadtoppen er for personer med demenssykdom/kognitiv svikt i Rælingen kommune. Vi har i dag 16  plasser fordelt på 2  grupper med 8 plasser på hver gruppe.Vi jobber utfra personsentrert omsorg, hvor det å kunne se, bekrefte og anerkjenne pasientens identitet og behov skal være i fokus. Brukermedvirkning, trivsel og aktivitet er viktig i vårt arbeid.