Løvenstadtoppen er for personer med demenssykdom/kognitiv svikt i Rælingen kommune. Vi har 16 plasser fordelt på 2 grupper med 8 plasser på hver gruppe.Vi jobber utfra personsentrert omsorg, hvor det å kunne se, bekrefte og anerkjenne pasientens identitet og behov skal være i fokus. Brukermedvirkning, trivsel og aktivitet er viktig i vårt arbeid.