Mljøgaten tar form

Miljøgaten begynner nå å ta form og man kan se litt mer hvordan det blir. Vi har nå plantet alle trær i plantekassene langs miljøgaten. Dette er rogn og hengebjørk, det vil også bli satt ned løk til høsten med blomstring neste vår. Kanstein, granitt, møblering og skilting er nesten ferdigstilt for strekningen mellom Tangerudveien og langs Marikollen ungdomsskole til gangbrua Denne uken starter vi arbeidet med å asfaltere dette strekket, og det er arbeid som skal pågå denne og neste uke, med litt værforbehold. Vi skal forsøke å være minst mulig til ulempe for trafikantene.

 

Fylkesveien gjenåpnes i mai

Vi er godt i rute til å gjenåpne fylkesveien forbi Marikollen ungdomsskole i løpet av mai. Det vil være langhelg på anlegget fra onsdag 12. til tirsdag 18. mai, og det vil ikke være arbeid her i denne perioden

 

Videre arbeider

I juni/juli frem mot sommerferien vil vi ferdigstille det siste strekket syd for Tangerudveien med kantstein, asfalt, rekkverk og skilting. Hele miljøgaten vil da være ferdig med unntak av granittbelegg på fortau langs Marikollen Torg og Ravinen. Dette ferdigstiller vi neste år når byggene begynner å bli klare.

 

Mer om Fjerdingby sentrum 

Infrastruktur Fjerdingby sentrum