Mottatte listeforslag skal etter valgloven § 6-6 (nr. 1)  legges ut til gjennomsyn etter hvert som de kommer inn.
 

Følgende listeforslag er mottatt. Trykk på partinavnet for å åpne de.
Oversikten vil bli oppdatert etter hvert som det kommer inn flere lister.

Arbeiderpartiet

Fremskrittspartiet

Høyre

Miljøpartiet De Grønne

Rødt

SV - Sosialistisk Venstreparti

Senterpartiet

Venstre

Kristelig Folkeparti

Helsepartiet