Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Lindrende tilbud

Beskrivelse

Tjenestetilbudet er for deg som har en alvorlig sykdom uavhengig av diagnose, ved behov for justering av medisiner eller trygge rammer ved livets slutt. 

Det lindrende tilbudet retter seg ikke inn imot å gjøre noen frisk, behandlingstilbudet gis med en målsetning om å gjøre livet så bra som mulig for deg og dine pårørende i alle faser av en alvorlig sykdom.

Lindrende plasser er et heldøgns tilbud for pasienter som har behov for palliativ behandling, optimal smertelindring og omsorg. Avdelingen har god fagkompetanse, og tilbudet ytes av et tverrfaglig team, hvor legen er medisinskfaglig ansvarlig. 

Det finnes også et tilgrensende tilbud for hjemmeboende pasienter med Kreft, alvorlig sykdom og behov for palliasjon.

Målgruppe

Innbyggere over 18 år med en alvorlig sykdom.

Pris for tjenesten

Egenandel som for korttidsopphold. Se for øvrig kommunens nettside for betalingsregulativer.

Saksbehandling

Søknad via Tjenestekontoret for helse og omsorg.

Kontakt

For kontaktinformasjon om saksbehandling og henvendelser om tjenesten vises det til Tjenestekontoret for helse og omsorg sine egne sider.

Annen informasjon

Det lindrende tilbudet er et integrert tjenestetilbud ved Korttids- og rehabiliteringsavdelingen ved Fjerdingby helsetun.

Adressen er Haugervegen 25, 2008 Fjerdingby

Her finner du det lindrende tilbudet.

Tjenesten oppdatert: 17.12.2019 08:01