Kommuneplan 2022-2033  med samfunnsdel og arealstrategi vedtatt 281021  (Klikk og last ned)

 

-Kommuneplanen bygger på FNs bærekraftmål fordi det er riktig i solidaritet med verden, men også fordi det vil gi et godt Rælingen også i framtiden. Kommuneplanen viser hvilke bærekraftsmål som er særlig viktig for Rælingen i kommende periode og hvordan vi skal nå målene. Som det står i FNs bærekraftsmål nummer 17, «samarbeid for å nå målene», er samarbeid også det viktigste verktøyet for å utvikle kommunen vår, skriver ordføreren innledningvis i kommuneplanen for Rælingen kommune.

Ordfører Ståle Grøtte