Tallene viser antall elever per lærer.

Lærertetthet

2018

Rælingen

Akershus

Nasjonalt

Antall elever per årsverk til undervisning*

14,5

13,2

11,8

Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-10. trinn

16,2

16,5

15,4

Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn

17,1

16,9

15,8

Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn

17,4

17,8

16,2

Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn

14,2

14,9

14,1

* all undervisning samlet, inkl. spesialundervisning og særskilt språkopplæring

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Lærertetthet i Rælingen 1.-10. trinn

19,1

19,0

18,6

18,9

19,0

16,2

 

 

Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning