Artikkel er publisert 13. januar og oppdatert 26. januar 2017.

Se også artikkel i Romerikes Blad 26. januar 2017: http://www.rb.no (forutsetter abonnement for å kunne lese på nett)