OM KURSET:
De som er involvert i planprosessen må ha kjennskap til hva som er tilgjengelig av verktøy. Det er også avgjørende å ha kunnskap om hvordan barn og unge aktiveres i medvirkningsprosesser.
Teoretisk:
  • Gjeldende lovverk som krever deltakelse av barn og unge i kommunale planprosesser.
  • Få kunnskap om metoder og tilgjengelige verktøy for barn og unges deltakelse.

Praktisk:     
  • Lær hvordan du gjennomfører en medvirkningsprosess fra A til Å
  • Slik motiverer og involverer du barn og unge i en medvirkningsprosess
  • Konkrete metoder for hvordan du legger til rette for gode prosesser på eget arbeidssted
TID:
Kurset går over to dager, tirsdag 02.05.2017 fra kl.12.00 -15.30 og onsdag 03.05.2017 kl.09.00-15.30.
STED:
Rælingen rådhuset, Ramstadslottet (kommunestyresalen)

MÅLGRUPPE:
Kurset passer for alle som på en eller annen måte er involvert i kommunal planlegging: virksomhetsledere, planansvarlige, barnerepresentanter, kommunalt
ansatte som deltar i planarbeidet, medlemmer av barn- og unges kommunestyre eller barne- og ungdomsråd, sekretærer for barne- og ungdomsråd, brukerrepresentanter fra frivillige organisasjoner osv. Det kan også være spennende og nyttig for elevrådsrepresentanter og lærere med ansvar for elevrådene.
Kursholdere fra Voksne for barn er Ina Nergaard og Karin Kãllsmyr
 
PÅMELDING (Trykk på lenken og du kommer til påmeldingskjema.)
 
Arrangør: Kurset arrangeres av kultur og fritidsenheten, enhet for familie og helse og kommunens folkehelsegruppe.