Det kan være opptil 5000 arter av biologisk liv i en neve jord. Og komposteringen av de rester vi har fra hagebruket er en god ressurs for å sikre samarbeidet i jorda. Landbrukskontoret og urbane dyrkere inviterer til et kurs om levende matjord og teknikker for kompostering. Det er tid for å gjøre noe med det.

Program

  • 1800-1810 Introduksjon, Landbrukssjef Knut Samseth for Oslo, Lørenskog og Rælingen
  • 1810-1840 Levende matjord, Fylkesagronom i Viken Øystein Haugerud. Hedret for sitt mangeårige formidlingsarbeid om jordbiologi og matsikkerhet, klimaregulering og biologisk mangfold
    Pause
  • 1850- 1920 Komposteringsteknikker; Kald, varm, meitemark og bokashi. Rådgiver og formidler i Mia og ved Geitmyra skolehage, Nina Berge. Jobbet i en årrekke med landsomfattende kurs om komposteringsteknikker.

Det vil bli mulighet til stille å spørsmål undervegs, enten pr chat eller direkte.

Påmelding
Det er ingen kostnad med deltakelse i kurset og er åpent for alle. Kurset skjer på nettet.

Påmelding sendes til: Knut.Samseth@regionkontorlandbruk.no

Den påmeldte vil deretter få melding om tilgang til kurset. Frist for påmelding er fredag 16. oktober.

 

Kurset er finansiert av Viken fylkeskommune og Fylkesmannen i Oslo og Viken. Lørenskog økolag, Engebråten parsellag i Oslo og dyrkere i Blystadlia i Rælingen er samarbeidspartnere for kurset med det kommunale landbrukskontoret for Oslo, Lørenskog og Rælingen, Regionkontor landbruk.