Gjennom programmet møter du andre foreldre i grupper for å utveksle erfaringer om forholdet til barna. Målsettingen er at den enkelte mor eller far skal bli trygge foreldre, ved å bli bevisste på hva de gjør som er bra for barna. Du får ingen ferdig oppskrift, men hjelp til å finne egne løsninger for deg og ditt barn.


Hvem holder kurset?

Gruppene blir ledet av to veiledere med utdanning fra Program for foreldreveiledning (ICDP - International Child Development Programmet.

Kontakt: Lene Granås, telefon: 63 83 50 10 Katrine Skjønhaug, telefon: 48 16 75 50   Ta kontakt om du har spørsmål!

 

Hvor er kurset?

Kurset holdes på Rådhuset i Rælingen, Bjørnholthagan 6, 2008 Fjerdingby.

 

Når er kurset?

Oppstart: 29.04.2016, klokken: 12.00-14.00.

Kurset går over åtte fredager - Lett servering

 

Velkommen!

Foreldreveiledning ICDP  (Tjenestebeskrivelse)