Listen over kandidatene legges her fram for offentlig ettersyn, jfr. Domstolloven § 68.

Enhver som har noe å innvende mot forslaget må melde dette til Rælingen kommune, innen onsdag 19.05.2020.

Meldingen sendes: Rælingen kommune, postboks 100, 2025 Fjerdingby eller på epost til  postmottak@ralingen.kommune.no eller leveres fysisk på servicetorget i rådhuset

 

Oversikt over foreslåtte meddommere i kommunedirektørens innstilling finner du her