Bilde: Regionkontor landbruk/Bente Lise Dagenborg

Se høringsforslag og vedlegg til Kommunedelplan landbruk 2016-2017:

Kommuneplan landbruk 2016-2027 Forslag til planprogram.

Kommunedelplan landbruk 2016-2027 - forslag til handlingsprogram.

Samlet saksfremlegg i kommunestyret, Kommuneplanutvlaget og Komite for klima og miljø.

Vedtak i kommunestyret 15. juni 2016.pdf

 

Har du innspill og merknader?

Send innspill og merkander til Regionkontor landbruk, Postboks 84, 2001 Lillestrøm eller e-post: post@regionkontorlandbruk.no  innen 15. september 2016.

 

Mer om: Regionkontor landbruk

Kontaktinformasjon Regionkontor landbruk